APP
支持TA

影响力:26

朱青阳

  • 出生地:北京 生日:1991-8-21
  • 简 介:个人简介朱青阳,1991年出生,朱时茂之子,留学美国学习电影。朱青阳,1991年出生,朱时茂之子,留学美国学习电影。
高丽雯,朱时茂,陈佩斯,潘阳,王俏霖,鲁诺,巴图,侯迪,朱青阳,陈月末,李大海
鲁诺,潘阳,高丽雯,陈佩斯,朱时茂,陈月末,巴图,侯迪,李大海,朱青阳